TEKLİF AL
Çalışan Sayınızı Arttırmadan Pazarlamanızı Hızlandırın
Ekibimizden biriyle konuşmak için aşağıdaki formu doldurun.
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı
Onay
“Sürekli olarak yeni fikirleri masaya koyacaklarına güvenebiliriz”

Alişan Tekinler , Kurucu - Yazılım Geliştirme Uzmanı

Çalışan Sayınızı Arttırmadan Pazarlamanızı Hızlandırın
Ekibimizden biriyle konuşmak için aşağıdaki formu doldurun.
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı
Onay
“Sürekli olarak yeni fikirleri masaya koyacaklarına güvenebiliriz”

Alişan Tekinler , Kurucu - Yazılım Geliştirme Uzmanı

HİZMETLER
ÜRÜNLER
KURUMSAL
ÖĞREN
TEKLİF AL
Çalışan Sayınızı Arttırmadan Pazarlamanızı Hızlandırın
Ekibimizden biriyle konuşmak için aşağıdaki formu doldurun.
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı
Onay
“Sürekli olarak yeni fikirleri masaya koyacaklarına güvenebiliriz”

Alişan Tekinler , Kurucu - Yazılım Geliştirme Uzmanı

Gizlilik Politikası

Daksil Yazılım ve Dijital Hizmetler A.Ş kişisel verilerin korunmasını en önemli önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Ürün ve hizmetlerimizden yararlanan herkesin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tam uyum içinde işleyerek korumaya yönelik titiz bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu doğrultuda, şirketimizle herhangi bir ilişkisi olan tüm bireylerin verilerinin güvenliğini sağlamak için sürekli çaba gösteriyoruz.

Bu Gizlilik Politikası, “Veri Sorumlusu” olarak tanımladığımız sorumluluğumuzun bilinci içinde, kişisel verilerinizi KVK Kanunu’nun belirlediği çerçeveler içinde ve aşağıda açıklanan yöntemlerle işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimizin sunduğu hizmetler ve ticari faaliyetler çerçevesinde, değişik yöntemlerle; Şirketimizin birimleri, ofisleri, bağlı şirketleri, web sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlar aracılığıyla toplanabilir. Bu veriler, sizlerin Şirketimizin ve bağlı şirketlerimizin ürün ve hizmetlerinden faydalanmanız sürecinde oluşturulur ve güncellenir.

Şirketimizin veya bağlı şirketlerimizin hizmetlerini kullanmanız, çağrı merkezlerimize başvurmanız, web sitemizi ziyaret etmeniz, düzenlediğimiz eğitim, seminer veya etkinliklere katılmanız durumunda kişisel verileriniz işlenebilir.

Toplanan kişisel veriler, ürün ve hizmetlerimizi sizlere daha iyi sunabilmek, bu ürün ve hizmetleri tercihlerinize göre özelleştirmek, Şirketimizin ve bağlı şirketlerimizin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak, insan kaynakları politikalarımızı yönetmek gibi amaçlarla KVK Kanunu’nda belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Gizlilik Politikamız dahilinde, toplanan kişisel verileriniz, sunduğumuz ürün ve hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için şirket içi birimlerimiz ve Topluluk Şirketlerimiz arasında paylaşılabilir. Bu paylaşım, hizmetlerimizi sizin tercihlerinize göre özelleştirmek, sizlere daha iyi hizmet sunmak ve Şirketimizin ticari güvenliğini sağlamak amacıyla yapılır. Bu kapsamda, iletişim, güvenlik, müşteri değerlendirme, hukuki uyum, denetim ve mali işler gibi alanlarda gereken işlemler için verileriniz kullanılabilir.

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak, insan kaynakları politikalarımızı etkin bir şekilde yürütmek amacıyla da kişisel verileriniz, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bağlı şirketlerimize, yetkililere, hissedarlarımıza, kanuni olarak yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılabilecektir. Bu aktarım, verilerinizin korunması ve gizliliğinin sağlanması prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik yollarla toplanmaktadır. Bu toplama işlemi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçeveler içinde sağlanabilmesi ve şirketimizin sözleşme ve yasal yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla yapılmaktadır. Toplanan kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde tanımlanan şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmekte ve bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde açıklanan amaçlarla işlenip aktarılabilmektedir. Bu süreçte, verilerinizi koruma ve gizliliğini sağlama prensiplerimiz her zaman önceliğimizdir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Gizlilik politikamız çerçevesinde, kişisel veri sahipleri olarak sizlere, verileriniz üzerinde çeşitli haklar tanınmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için taleplerinizi belirtilen yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz, bu talepleri KVK Kanunu’nun öngördüğü süre ve koşullar dahilinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret tarifesi belirlenmesi durumunda, bu tarifeye göre bir ücret talep edilebilir. Kişisel veri sahipleri olarak haklarınız:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bu verilere ilişkin bilgi alma,
  • Verilerin işlenme amacını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını sorgulama,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya dışında aktarıldığı tarafları öğrenme,
  • Eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini talep etme,
    İlgili kanun hükümlerine uygun olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Verilerin otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir durumun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenen veriler nedeniyle zarar görmüşseniz zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca, bu haklarınızı kullanmakla ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Şu an itibarıyla Kurul tarafından belirlenmiş başka bir yöntem olmadığı için, taleplerinizi yazılı olarak şirketimize ulaştırmanız gerekmektedir. Bu kapsamda, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca yapacağınız başvurular için kullanabileceğiniz yazılı iletişim kanalları ve yöntemler aşağıda detaylandırılmıştır.

Gizlilik Politikası Kapsamındaki Hakların Kullanılması

Yukarıda belirtilen gizlilik politikamız çerçevesindeki haklarınızı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Kimliğinizi belirleyen gerekli bilgileri ve KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamalarınızı içeren bir talep oluşturun.

Bu talebinizi daksil.com adresinde yer alan iletişim formunu doldurarak hazırlayın.
Formun imzalı bir nüshasını, kimlik belgelerinizle birlikte şahsen Küçükbakkalköy Mh. Selvili Sk. No:4/20 , Ataşehir– İstanbul adresimize iletebilirsiniz.
Talebinizi noter aracılığıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yasal yöntemler kullanarak da gönderebilirsiniz.

Bu süreçte talebinizin doğru ve etkili bir şekilde işlenmesi için gerekli tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak sağlandığından emin olunuz. İlettiğiniz bilgilerin doğruluğu ve tamamlılığı, talebinizin hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasında önemli bir faktördür.